[TGOD] 2015.07.11 瓶中精灵 张晓梵Vivian

人生,没有永远的伤痛,再深的痛,伤口总会痊愈;人生,没有过不去的坎,你不可以坐在坎边等它消失,你只能想办法穿过它。学会放弃,因为有的东西只能远远的欣赏,不是你的就不要去强求。学会改变,因为你不能改变别人,只有改变自己;学会装傻,因为人生难得糊涂!

顶一下
(0)
100%
踩一下
(0)
100%
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41